Friday, January 21, 2005

untitled

Lahat ng bagay sa mundo ay mayrooong dahilan
Upang manatili sa ating sandaigdigan
Ang pagmamahal na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay
Sa atin sana ay pang habang buhay

Pag-ibig na banal, pag-ibig na totoo
Alay ko sayo, alay nitong abang puso ko
Tanging yaman ko dito sa mundong ibabaw
Ay ang mapaligaya lamang ay ikaw

INAALAY KO ANG AKING PUSO NG BUONG-BUO
PARA LAMANG SA IYO, O TANGING GILIW KO
WALANG IBA NA MAS MAMARAPATIN PA
NA ALAYAN NG AKING TAPAT NA PAGSINTA

Kaya’t giliw sana’y pakinggan mo
Ang samo nitong puso ko
Tayo ay magtungo sa walang-hanggan
Sa pamamagitan ng ating mahalan

Ito lamang ang tanging maiaalay ko
Ang tanging kayamanan na hawak ko dito sa mundo
Kaya’t sanay iyong mamarapatin
Na ako ay iyo ring mahalin

IKAW LAMANG ANG TUON NG AKING PAG-IBIG
IKAW LAMANG ANG TIBOK NG AKING PUSO’T DAMDAMIN
KUNG MAWAWALAY KA SA AKIN, AT TULUYANG LALAHO
MAS MAMARAPATIN PANG PUMANAW NA SA MUNDONG ITO

Ito lang ang samo ko
Para sa iyo
Tanging Mahal ko