Thursday, November 24, 2005

SUCCESS!

HAHAHA! Sa wakas, natutunan ko na rin ang pag gawa ng authentic Bicol Tinumok (tilmok, Tinumok). Bwahahahahaha! Tataba nanaman ako! Wala lang... thought you should know.... :D